Tips and help for writing
Useful books
Olimpiada creativitatii - Story Writing Competition

Clasele 7 si 8


Structura


Etapa pe scoala

O proba, alcatuita din Use of English (50 p) si Writing (50 p)

Use of English - Cls. 7 si a 8-a

1. Fill in the gaps with the correct verb tenses (conform programei pentru clasele 7 si 8) - 25 p

2. Multiple choice cloze (grad diferit de dificultate pentru cls. 7 si 8) - 25 p

Writing - pentru cls. 7-a

Write a story beginning like this: .....

Give your story an appropriate title and write no more than 120 words (don't count the words given)

Writing - pentru cls. 8-a

Write a story based on the following set of images (2 images). Give it an appropriate title and write no more than 150 words.

Etapa pe sector

Writing

A. Letter

cls. 7-a - informal letter

cls. 8-a - formal letter (e.g. requesting information, joining a club, etc.)

B. Story

Cls. 7-a

Write a story ending like this: "..." Give it an appropriate title and write no more than 200 words (don't count the words given)

Cls. 8-a Write a story based on the following image. Give your story an appropriate title and write no more than 250 words.

Etapa pe municipiu

Creative writing - 100 p

cls. 7-a Write a story that begins like this "..." and ends like this "...". Give the story an appropriate title and write no more than 250 words (don't count the words given)

Cls. 8-a Write a story starting from this image/picture/poster. Give your story an appropriate title and write no more than 300 words.


Precizari suplimentare

Pentru subiectele de Writing trebuie folosite structurile adecvate diferitelor tipuri de compuneri. Folositi capitolele relevante de la sectiunea de Writing Theory.

De asemenea, nu uitati sa respectati regulile pentru Sequence of Tenses/Concordanta timpurilor in redactarea compunerilor voastre.


Olimpiada de limba engleza - cls. 9-12


Structura


Etapa pe scoala

  • Itemi de tip obiectiv/ semi-obiectiv pentru testarea competenței gramaticale (Use of English) –75 puncte
  • Redactarea unui paragraf– 25 puncte


Etapa pe sector

  • Itemi de tip obiectiv/semi-obiectiv pentru testarea competenței gramaticale (Use of English) - 50 puncte

  • Text funcțional (scrisoare/articol/raport sau propunere de proiect)– 50 puncte

Etapa pe municipiu


  • Eseu (narativ– clasa a IX-a; descriptiv-clasa a X-a; argumentativ-clasa a XI-a; reflexiv– clasa a XII-a)-50 puncte
  • Text functional (scrisoare informală–clasa a IX-a,scrisoare formală–clasa a X-a, articol– clasa a XI-a, raport/propunere de proiect-clasa a XII-a)-25 puncte
  • Itemi de tip obiectiv/semi-obiectiv pentru testarea competenței gramaticale(


    Use of English) –25 puncte.


Precizari suplimentare

In redactarea compunerilor trebuie urmate structurile standard pentru fiecare tip in parte (formal and informal letters, descriptive essays, narratives, articles, reports and proposals). Folositi structurile din capitolele relevante postate la pagina de Writing Theory. Nu uitati sa respectati regulile asociate Concordantei timpurilor/Sequence of tenses in redactarea compunerilor voastre.
proiectul multilateral Comenius cel mai recent incheiat


proiect Comenius incheiat in 2011