Olimpiada de limba engleza (pentru clasele 9-12)

ETAPA PE SCOALA ARE LOC PE 13 DECEMBRIE, INTR-O ZI DE SAMBATA.

Structura


Etapa pe scoala

  • Itemi de tip obiectiv/ semi-obiectiv pentru testarea competenței gramaticale (Use of English) –75 puncte
  • Redactarea unui paragraf– 25 puncte


Etapa pe sector

  • Itemi de tip obiectiv/semi-obiectiv pentru testarea competenței gramaticale (Use of English) - 50 puncte

  • Text funcțional (scrisoare/articol/raport sau propunere de proiect)– 50 puncte

Etapa pe municipiu


  • Eseu (narativ– clasa a IX-a; descriptiv-clasa a X-a; argumentativ-clasa a XI-a; reflexiv– clasa a XII-a)-50 puncte
  • Text functional (scrisoare informală–clasa a IX-a,scrisoare formală–clasa a X-a, articol– clasa a XI-a, raport/propunere de proiect-clasa a XII-a)-25 puncte
  • Itemi de tip obiectiv/semi-obiectiv pentru testarea competenței gramaticale(


    Use of English) –25 puncte.


Precizari suplimentare

In redactarea compunerilor trebuie urmate structurile standard pentru fiecare tip in parte (formal and informal letters, descriptive essays, narratives, articles, reports and proposals). Folositi structurile din capitolele relevante postate la pagina de Writing Theory . Nu uitati sa respectati regulile asociate Concordantei timpurilor/Sequence of tenses in redactarea compunerilor voastre.


.